Beschut wonen Noord-Limburg

Beschut Wonen

Begeleiding?

Begeleiding gebeurt door middel van één of meerdere huisbezoeken per week. Elke groepswoning/bewoner heeft twee vaste begeleiders. Hij of zij bespreekt met de bewoners een aantal zaken die voor het groepsgebeuren belangrijk zijn. Daarnaast is er individuele begeleiding op maat van elke bewoner. We maken tijd voor gesprek om het psychisch welzijn te ondersteunen. De begeleiding volgt ook de praktische kant van zelfstandig wonen op: het huishouden, administratie, een goede dagactiviteit, gezonde voeding, …. Er wordt regelmatig geëvalueerd samen met de bewoner aan de hand van een individueel begeleidingsplan. Ook wordt elke bewoner regelmatig op de teamvergadering besproken waar de coördinator en psychiater de begeleiders bijstaan.


De begeleiding is in de eerste plaats erop gericht om een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de bewoners te stimuleren.

Ons motto is hierbij: zoveel begeleiding als nodig, maar zo weinig als mogelijk.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op tijdens de kantooruren met Fons Plas, teamcoördinator Beschut Wonen Noord-Limburg of met Veerle Schrijvers coördinator intaketeam, op het nummer 011/63 24 00.