Beschut wonen Noord-Limburg

Beschut Wonen

Dagbesteding?

Vanuit Beschut Wonen hechten we veel belang aan het hebben van een aangepaste dagbesteding. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt tot het geestelijk welzijn omwille van structuur, sociale contacten, … Indien gewenst, word je bijgestaan door de verwijzer of begeleiding om een dagbesteding te zoeken.

Enkele voorbeelden: sommigen volgen een opleiding, anderen werken of doen vrijwilligerswerk en nog anderen gaan naar een activiteitencentrum of naar de dagbehandeling van het psychiatrisch ziekenhuis.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op tijdens de kantooruren met Fons Plas, teamcoördinator Beschut Wonen Noord-Limburg of met Veerle Schrijvers coördinator intaketeam, op het nummer 011/63 24 00.