Beschut wonen Noord-Limburg

Beschut Wonen

Huisvesting?

Er zijn verschillende vormen van Beschut Wonen:
Naargelang de zorg die iemand nodig heeft, wordt gekeken in welke woonvorm je het best past.

  • Groepswonen

Dit is een huis in de straat, dat door Beschut Wonen gehuurd wordt. Afhankelijk van het aantal slaapkamers, kunnen er 3 tot 5 personen samen wonen. Elke bewoner heeft een eigen individuele kamer en maakt samen met de andere bewoners gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

  • Appartementwonen

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis, biedt Beschut Wonen appartementen aan. In deze vorm woon je alleen.

  • Individueel Beschut Wonen

In deze vorm heb je of huur je zelf je huis, en woon je meestal alleen. Beschut Wonen biedt in dit geval enkel begeleiding, geen huisvesting.

  • Zorgwonen

Dit is een woonvorm in Zorgpark de Bekelaar te Lommel waar 6 mensen kunnen wonen. Hier heb je als bewoner naast ernstige psychische kwetsbaarheid ook lichamelijke beperkingen, en heb je dus meer nood aan begeleiding, zorg en structuur.

  • Observatie en trainingshuis

Sinds enkele tijd bezetten we 2 trainigshuizen, 1 voor mannen en 1 voor vrouwen. De klemtoon ligt hierbij op observatie met als doel de persoon te laten doorstromen naar het voor hem/haar best mogelijke woonvorm.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op tijdens de kantooruren met Fons Plas, teamcoördinator Beschut Wonen Noord-Limburg of met Veerle Schrijvers coördinator intaketeam, op het nummer 011/63 24 00.

Beschut wonen, meer dan wonen

Organigram beschut wonen, meer dan wonen