Beschut wonen Noord-Limburg

Beschut Wonen

Wat is Beschut Wonen?

Beschut Wonen is er voor mensen die omwille van psychiatrische kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. Beschut Wonen betekent wonen in de maatschappij volgens je eigen mogelijkheden en beperkingen, dit kan samen met anderen of alleen. Samen met de begeleiding wordt er gestreefd naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op tijdens de kantooruren met Fons Plas, teamcoördinator Beschut Wonen Noord-Limburg of met Veerle Schrijvers coördinator intaketeam, op het nummer 011/63 24 00.