Beschut wonen Noord-Limburg

Beschut Wonen

Wat verwachten wij?

  • We verwachten dat de bewoner openstaat voor begeleiding, en bereidheid toont om te werken aan zijn/haar begeleidingsplan.
  • Het is belangrijk dat de bewoner zich houdt aan het huisreglement en dat hij/zij afspraken nakomt.
  • We verwachten dat een bewoner over een zekere zelfstandigheid beschikt aangezien de begeleiding niet permanent aanwezig is.
  • Er dient een bereidheid te zijn om in te staan voor het onderhoud van de eigen kamer en om taken op te nemen in de gemeenschappelijke ruimtes van de woning, en dit in samenspraak met de overige bewoners en begeleiding.
  • De bewoner is bereid tot aangepaste dagbesteding buiten de woning.
    Medisch-psychiatrische opvolging is noodzakelijk, waarbij de keuze van huisarts en psychiater vrij staat.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op tijdens de kantooruren met Fons Plas, teamcoördinator Beschut Wonen Noord-Limburg of met Veerle Schrijvers coördinator intaketeam, op het nummer 011/63 24 00.