Beschut wonen Noord-Limburg

't Net

’t Net is een dagactiviteitencentrum dat 5 namiddagen en 4 voormiddagen per week een uitgebreide waaier van activiteiten aanbiedt.

Doel

’t Net is geen therapie- of arbeidscentrum in strikte zin.

Men wil er de deelnemers echter ondersteunen door hen aangepaste activiteiten aan te bieden en door hen te begeleiden, voor te bereiden op een eventuele tewerkstelling of andere vorm van dagbezigheid.

Naast het aanbieden van de vooropgestelde activiteiten staan ontmoeting en het lotgenotencontact centraal.
Buiten het dagactiviteitencentrum beogen wij nog twee andere doelstellingen:

Individuele trajectbegeleiding
De trajectbegeleider screent vraag en mogelijkheden van de doorverwezen cliënt. De verwijzing kan gebeuren door de cliënt zelf , door de thuiszorg , de diverse centra binnen de geestelijke gezondheidszorg en andere. De trajectbegeleider gaat samen met de cliënt op zoek naar een aangepaste dagbezigheid in de vorm van arbeid, vrije tijd , vorming of ontmoeting.

De cliënt zal telkens opgevolgd en geëvalueerd worden tijdens zijn /haar traject.

Kwartier maken
Het stimuleren van een positieve beeldvorming rond psychiatrie in de samenleving.


Welke activiteiten?

 • Creatieve activiteiten: houtbewerking, decoratietechnieken, bloemschikken, verftechnieken, …
 • Opmaken van meubeltjes voor de kringwinkel in Lommel
 • Vormingsactiviteiten en workshops
 • Kookactiviteiten
 • Bewegingsactiviteiten (sport en spel)
 • Ontspanningsactiviteiten (organiseren van  uitstappen)
 • Licht industrieel werk (inpakwerk,…)
 • Activiteiten op verzoek van de deelnemers
 • Ontmoeting: maandag en woensdag namiddag doorlopend open voor iedere deelnemer

Informatiefolder DAC 't NET

kandidaatstellingsformulier

 

Heb je een facebookaccount? Zoek ons dan op via onze facebook pagina DAC 't Net

 

Voor Wie?

Wij richten ons tot :

 • Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar;
 • Met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek;
 • Die nood hebben aan een dagstructuur;
 • Maar nog niet over voldoende mogelijkheden beschikken om zelf voor hun dagbesteding of arbeidsvoorziening in te staan;
 • Wij beperken ons niet tot mensen uit het initiatief Beschut Wonen zelf, maar staan ook open voor mensen die verwezen worden door andere diensten uit de geestelijke gezondheidszorg.

Waar en Wanneer?

Alle dagen open, donderdag voormiddag gesloten.

Openingsuren :

 • Maandag: 10u - 16u30
 • Dinsdag: 9u - 12u / 13u30 - 16u30
 • Woensdag: 9u - 12u / 13u30 - 16u30
 • Donderdag: 13u30 - 16u30
 • Vrijdag: 9u - 12u / 13u - 16u

In de zomervakantie geldt er een andere regeling, waarover de deelnemers tijdig worden ingelicht.

 

Dagactiviteitencentrum 't Net
Pastorijstraat 2
3910 Pelt
dacnet@bwnl.be
011/55.49.00