Wat en voor Wie?

Wat is Beschut Wonen?

Beschut Wonen is er voor mensen die omwille van psychiatrische kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. Beschut Wonen betekent wonen in de maatschappij volgens je eigen mogelijkheden en beperkingen, dit kan samen met anderen of alleen. Samen met de begeleiding wordt er gestreefd naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Voor wie?

Beschut Wonen is bedoeld voor mensen met psychische kwetsbaarheid wiens problematiek voldoende gestabiliseerd is en die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een ziekenhuis. Het gaat om mensen die ondersteuning nodig hebben bij het dagdagelijks functioneren, zoals wonen, werken, huishouden, sociale vaardigheden, administratie, … . Alleen wonen, zonder professionele hulp, is (nog) niet haalbaar voor hen. Elke aanvraag wordt individueel bekeken via de intakeprocedure. We kunnen niet op elke hulpvraag het geschikte antwoord bieden.

Beschut Wonen betekent voor sommige personen een overgang naar een zelfstandig leven in de maatschappij. Voor anderen is Beschut Wonen een definitieve woonvorm. Soms moeten mensen voor korte of langere periode toch nog eens opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Na hun opname keren ze normaal gezien terug naar de beschutte woonvorm. Indien de opname langdurig is, wordt er geëvalueerd of Beschut Wonen nog haalbaar is in de nabije toekomst.

Heb je nog vragen?

Mocht je toch nog met vragen zitten, neem dan met ons contact op.

Schuiven naar boven