DAC ’t Net

’t Net

’t Net is een dagactiviteitencentrum dat 5 namiddagen en 4 voormiddagen per week een uitgebreide waaier van activiteiten aanbiedt.

Doel

’t Net is geen therapie- of arbeidscentrum in strikte zin.

Men wil er de deelnemers echter ondersteunen door hen aangepaste activiteiten aan te bieden en door hen te begeleiden, voor te bereiden op een eventuele tewerkstelling of andere vorm van dagbezigheid.

Naast het aanbieden van de vooropgestelde activiteiten staan ontmoeting en het lotgenotencontact centraal.
Buiten het dagactiviteitencentrum beogen wij nog twee andere doelstellingen:

Individuele trajectbegeleiding

De trajectbegeleider screent vraag en mogelijkheden van de doorverwezen cliënt. De verwijzing kan gebeuren door de cliënt zelf , door de thuiszorg , de diverse centra binnen de geestelijke gezondheidszorg en andere. De trajectbegeleider gaat samen met de cliënt op zoek naar een aangepaste dagbezigheid in de vorm van arbeid, vrije tijd , vorming of ontmoeting.

De cliënt zal telkens opgevolgd en geëvalueerd worden tijdens zijn /haar traject.

Kwartier maken

Het stimuleren van een positieve beeldvorming rond psychiatrie in de samenleving. Ga zeker ook eens kijken op onze facebookpagina. http://www.facebook.com/dactnet

Welke activiteiten?

  • Creatieve activiteiten: houtbewerking, decoratietechnieken, bloemschikken, verftechnieken, …
  • Vormingsactiviteiten en workshops
  • Kookactiviteiten
  • Bewegingsactiviteiten (sport en spel)
  • Ontspanningsactiviteiten (organiseren van  uitstappen)
  • Licht industrieel werk (inpakwerk,…)
  • Activiteiten op verzoek van de deelnemers

Heb je nog vragen?

Mocht je toch nog met vragen zitten, neem dan met ons contact op.

Schuiven naar boven