Dagbesteding

Dagbesteding?

Vanuit Beschut Wonen hechten we veel belang aan het hebben van een aangepaste dagbesteding. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt tot het geestelijk welzijn omwille van structuur, sociale contacten, … Indien gewenst, word je bijgestaan door de verwijzer of begeleiding om een dagbesteding te zoeken.

Enkele voorbeelden: sommigen volgen een opleiding, anderen werken of doen vrijwilligerswerk en nog anderen gaan naar een activiteitencentrum of naar de dagbehandeling van het psychiatrisch ziekenhuis.

Heb je nog vragen?

Mocht je toch nog met vragen zitten, neem dan met ons contact op.

Schuiven naar boven