Kostprijs

Kostprijs?

Begeleiding: De begeleiding door het team Beschut Wonen wordt gefinancierd door de ziekteverzekering. De bewoner dient geen persoonlijke bijdrage te betalen, deze begeleiding is voor hem of haar dus kosteloos.

Opgelet: medische zorgen (psychiater, huisarts), de aankoop van medicatie en eventuele dienstverlening door thuisverpleging of thuiszorgdiensten zijn niet opgenomen in het begeleidingsaanbod van het initiatief Beschut Wonen en dienen apart betaald te worden aan de betrokken hulpverleners.

Huisvesting groepswonen:

De bewoners in het groepswonen betalen huur aan het initiatief Beschut Wonen. Daarnaast wordt een vast bedrag voor energieverbruik, water, telefoon, … apart aan Beschut Wonen betaald. In deze woonvorm betaal je eenmalig een huurwaarborg van 2 maanden huur, en een familiale verzekering (jaarlijks).

Er wordt ook maandelijks een kleine bijdrage betaald voor de inrichting en ev. herstel van de woning (meubels, toestellen, gordijnen, …). Dit noemen we de ‘verblijfskosten’.

Huisvesting individueel Beschut Wonen:

De bewoner woont in zijn eigen woning of een woning die eigendom is van derden. De bewoner heeft desgevallend een huurovereenkomst met de huisbaas. Het initiatief Beschut Wonen is hierin geen betrokken partij. De bewoner staat zelf in voor zijn huishouden en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Diverse kosten:

Persoonlijke uitgaven, bijdrage voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten, voeding, poetsproducten, … zijn altijd voor rekening van de bewoner.

Heb je nog vragen?

Mocht je toch nog met vragen zitten, neem dan met ons contact op.

Schuiven naar boven