Huisvesting

Huisvesting?

Er zijn verschillende vormen van Beschut Wonen:
Naargelang de zorg die iemand nodig heeft, wordt gekeken in welke woonvorm je het best past.

Groepswonen

Dit is een huis in de straat, dat door Beschut Wonen gehuurd wordt. Afhankelijk van het aantal slaapkamers, kunnen er 3 tot 5 personen samen wonen. Elke bewoner heeft een eigen individuele kamer en maakt samen met de andere bewoners gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

Appartementwonen

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis, biedt Beschut Wonen appartementen aan. In deze vorm woon je alleen.

Individueel Beschut Wonen

In deze vorm heb je of huur je zelf je huis, en woon je meestal alleen. Beschut Wonen biedt in dit geval enkel begeleiding, geen huisvesting.

Zorgwonen

Dit is een woonvorm waar 5 mensen kunnen wonen. Hier heb je als bewoner naast ernstige psychische kwetsbaarheid ook lichamelijke beperkingen, en heb je dus meer nood aan begeleiding, zorg en structuur.

Heb je nog vragen?

Mocht je toch nog met vragen zitten, neem dan met ons contact op.

Schuiven naar boven